Disclaimer

Algemene voorwaarden met betrekking tot afspraken, betalingen, fotosessies, producten en auteursrecht.

Alle genoemde prijzen inclusief BTW, maar exclusief eventuele verzendkosten. Fotoproducten kunnen uiteraard ook op afspraak worden opgehaald.

Afspraken en betalingen lifestyle portretten en loveshoots: De klant dient de factuur te betalen binnen de gestelde betalingstermijn. Pas na ontvangst van de betaling is de fotosessie vastgelegd, last minute afspraken uitgezonderd, in dat geval geldt altijd de gestelde betalingstermijn. In geval van annulering van de afspraak door de klant, heeft de klant geen recht op teruggave van het reeds betaalde bedrag. Fotoproducten worden pas in productie genomen, cq besteld NA ontvangst van de betaling.

Afspraken en betalingen bruidsfotografie: het aanstaande bruidspaar ontvangt van Anita Pictures It! (hierna te noemen: de fotografe) bij de opdrachtbevestiging een factuur van 50% van het overeengekomen bedrag. Dit dient binnen 14 dagen te worden betaald, dan is ook de boeking voor de reportage definitief. De factuur voor de resterende 50% wordt verstuurd bij oplevering van de digitale beelden en dient binnen de gestelde termijn te worden betaald. De digitale download met hoge resolutie beelden wordt vervolgens geleverd vanaf 8 weken na de bruiloft, maar altijd na 3 maanden, onvoorziene omstandigheden en vakantie voorbehouden.

Bij keuze voor het Pakket Kort 1 en 2 geldt een aanbetaling van € 25,00. Het restende bedrag wordt in rekening gebracht bij oplevering van de digitale bestanden.

Bij annulering van de afspraak door het bruidspaar, heeft het bruidspaar geen recht op teruggave van het reeds betaalde bedrag. Hiernaast verwijst de fotografe naar de aanvullende voorwaarden voor bruidsfotografie.

Beeldselectie: de beeldselectie van de reportage wordt gedaan door de fotografe. Niet gebruikte bestanden zullen na betaling van de factuur worden verwijderd en zijn in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar. Digitale bestanden worden in JPEG formaat aangeleverd. Het is niet mogelijk om de beschikking te krijgen over bestanden in RAW formaat.

Opmaak digitaal fotoalbum: de fotografe maakt een concept opmaak, welke per e-mail aan de klant ter goedkeuring zal worden gezonden. Vervolgens kan er per spread eenmalig een wijziging worden aangebracht. Voor alle wijzigingen nadien worden extra kosten in rekening gebracht. Nadat de bestanden naar de albumprinter zijn verstuurd, is het niet meer mogelijk nog wijzigingen aan te brengen.

Na goedkeuring van het bruidspaar van de indeling, duurt de levering van een album 2 maanden.

USB of digitale download: de USB of digitale download bevat foto’s in JPEG formaat in de hoogste resolutie. Er worden geen RAW bestanden geleverd. Het recht van reproductie voor eigen gebruik vanaf deze USB of digitale download ligt bij de klant. Het is echter niet toegestaan deze bestanden te gebruiken voor commerciële of non-profit bedrijven of te publiceren in gedrukte media.

Auteursrecht: Alle foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd. Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotografe. Anita Pictures It! levert de foto’s ook speciaal bewerkt voor social media. Deze foto’s zijn voorzien van het Anita Pictures It! logo.

De fotografe vraagt om respect te hebben voor haar creativiteit. Het is ook niet toegestaan om welke ontvangen digitale bestanden dan ook op het Internet te plaatsen of voor drukwerk aan te bieden in een andere bewerking dan deze is aangeleverd door de fotografe. Andere uitsneden, collage’s, gebruik van filters (zoals bijvoorbeeld Instagram), verwijderen van het logo of andere bewerkingen zijn niet toegestaan.

De klant geeft de fotografe toestemming om de gemaakte foto’s van de klanten te gebruiken voor promotie doeleinden op Internet (website, blog, portfolio, social media of welke reclame uiting dan ook) en in drukwerk (flyers, briefpapier, visitekaartjes, etc.). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar en/of leden van het gezin/familie worden gebruikt zoals hierboven omschreven, dan dient de klant dit vooraf kenbaar te maken aan de fotografe. Er kunnen dan extra kosten voor de fotosessie in rekening worden gebracht.

Het is niet toegestaan dat de klant of het bruidspaar digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fotografe.

De fotografe zal haar keuze altijd voorleggen en pas na goedkeuren foto’s plaatsen. 

 

Aanvullende voorwaarden voor bruidsfotografie

Van toepassing zijn de algemene voorwaarden van Anita Pictures It! (hierna te noemen: de fotografe). Waar deze aanvullende voorwaarden en de algemene voorwaarden elkaar tegenspreken, geldt dat de aanvullende voorwaarden leidend zijn. Aanvullend daarop en meer toegespitst op bruidsfotografie onderstaand een aantal punten.

Ziekte: mocht de fotografe wegens ziekte of ander lichamelijk letsel niet in staat zijn een bruiloft te fotograferen, is Anita Pictures It! niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade. In een dergelijke situatie stelt de fotografe het bruidspaar zo spoedig mogelijk op de hoogte en zal zij helpen met het zoeken naar een vervangende fotograaf. De gedane aanbetaling zal in zo’n geval uiteraard zo spoedig mogelijk aan het bruidspaar worden teruggestort.

Technische problemen: bij technische problemen is de fotografe niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade. Er wordt met meerdere camera’s en lenzen gewerkt, er wordt een back-up van de bestanden gemaakt en de fotografe doet er alles aan om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Echter bij bijvoorbeeld externe oorzaken zoals brand en diefstal of een defect geheugenkaartje is de fotografe machteloos.

Annulering: Mocht het bruidspaar onverhoopt de afspraak willen annuleren, dan kan dat tot 90 dagen voor de trouwdatum kosteloos. Bij annulering tussen de 90 en 30 dagen voor de trouwdatum, wordt 50% van het tarief in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 30 dagen voor de trouwdatum wordt het volledige tarief in rekening gebracht. In geen enkel geval zal de gedane aanbetaling worden geretourneerd.

Wijziging datum: bij wijziging van de trouwdatum minder dan 90 dagen voor de geplande datum wordt 50% van het totaal bedrag in rekening gebracht. Reden hiervoor is dat Anita Pictures It! de betreffende datum in de agenda heeft gereserveerd en wellicht andere opdrachten heeft moeten afwijzen.

Auteursrecht: Alle foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd. Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotografe. Het bruidspaar geeft de fotografe toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor promotie doeleinden op Internet (website, blog,

portfolio, social media of welke reclame uiting dan ook) en in drukwerk (flyers, briefpapier, visitekaartjes, etc.). Het bruidspaar ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Indien het bruidspaar uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar en/of leden van het gezin/familie en gasten worden gebruikt zoals hierboven omschreven, dan dient het bruidspaar dit vooraf kenbaar te maken aan de fotografe. Er kunnen dan extra kosten voor de reportage in rekening worden gebracht.

Het is niet toegestaan dat het bruidspaar digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fotografe.

Beeldselectie: de beeldselectie van de reportage wordt gedaan door de fotografe. Niet gebruikte bestanden zullen na betaling van de factuur worden verwijderd en zijn in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar. Digitale bestanden worden in JPEG formaat aangeleverd. Het is niet mogelijk om de beschikking te krijgen over bestanden in RAW formaat.

Het recht van reproductie voor eigen gebruik van de digitale bestanden ligt bij het bruidspaar. Het is echter niet toegestaan deze bestanden te gebruiken voor commerciële of non-profit bedrijven of te publiceren in gedrukte media.

De fotografe zal de bestanden geschikt maken voor het verzenden per e-mail en voor social media. Deze bestanden zullen worden voorzien van het Anita Pictures It! logo.


Opmaak album: de fotografe maakt een concept opmaak, welke per e-mail aan het bruidspaar ter goedkeuring zal worden gezonden. Vervolgens kan er per spread eenmalig een wijziging worden aangebracht. Voor alle wijzigingen nadien zullen kosten in rekening worden gebracht. Nadat het concept schriftelijk is goedgekeurd door het bruidspaar, kunnen geen wijzigingen meer worden aangebracht. Na goedkeuring duurt de levering van een album 2 maanden.

Afspraken en betalingen bruidsfotografie: het aanstaande bruidspaar ontvangt na boeking een factuur van 50% van het overeengekomen bedrag. Dit dient binnen 14 dagen te worden betaald, dan is ook de boeking voor de reportage definitief. De factuur voor de resterende 50% wordt verstuurd na oplevering van de beelden. Deze oplevering van hoge resolutie beelden en (indien afgesproken) album worden vervolgens geleverd vanaf 8 weken na de bruiloft, maar altijd na 3 maanden, onvoorziene omstandigheden voorbehouden.

Bij de pakketten Kort 1 en 2 geldt een aanbetaling van € 25,00.

Mocht het bruidspaar onverhoopt de afspraak willen annuleren, dan kan dat tot 90 dagen voor de trouwdatum kosteloos. Bij annulering tussen de 90 en 30 dagen voor de trouwdatum, wordt 50% van het tarief in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 30 dagen voor de trouwdatum wordt het volledige tarief in rekening gebracht. In geen enkel geval zal de gedane aanbetaling worden geretourneerd.

Bij het ondertekenen van de opdrachtbevestiging, accepteert het bruidspaar deze aanvullende voorwaarden.

Gasten

In deze tijd heeft iedereen een mobiele telefoon of camera bij zich. Toch verzoekt de fotografe het bruidspaar hun gasten te vragen om bij de ceremonie geen foto’s of filmpjes te maken. Maar al te vaak springen gasten voor de neus van de fotografe en kunnen flitsers het lichtbeeld van de foto verstoren. Daarnaast gaat de fotografe er vanuit dat het bruidspaar de gezichten van de gasten wil zien en niet verborgen achter een telefoon.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief:

– gesprek en ophalen album

– de verschuldigde BTW

– reiskosten binnen 35 km vanaf Zoetermeer, daarbuiten | € 0,35/km (parkeer- en andere kosten worden altijd doorberekend)

– de eerst twee reisuren, daarbuiten | € 22,50/uur, reisuren bij de Pakketten Kort 1 en 2 | € 25,00.

– gemaakte onkosten voor alle fotosessies: zoals parkeerkosten, parkeervergunning, toegang tot bepaalde locaties zullen altijd 1 op 1 worden doorberekend op de eindfactuur.

Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.